Monthly Archives: sierpień 2015

O nas

Naszą misją jest rozwijanie dziecięcych umysłów i uczenie logicznego myślenia za pomocą zabaw i gier. Badanie mówią, że zdecydowana większość przedszkolaków ma wysoko rozwinięte zdolności matematyczne. Niestety współczesne programy nauczania w szkołach nie tylko nie sprzyjają rozwijaniu tych umiejętności, a wręcz je tłumią. Chcemy zachęcać dzieci, by nie bały się podejmowania wyzwań wymagających logicznego myślenia ... Read More