Poznań, ul. Łozowa

Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej Uni-Terra, ul. Łozowa 77.

Godziny zajęć: