Skórzewo

Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej im F. Chopina, ul. Poznańska 70.

Godziny zajęć: