Prowadzimy warsztaty druku 3D z wykorzystaniem programu TinkerCad.

Warsztaty podstawowe dla dzieci i młodzieży 10+:

 • 3 godziny zegarowe
 • dla początkujących, nie wymagamy wstępnej wiedzy
 • małe grupy (do 8 osób)
 • zapoznanie z działaniem drukarki 3D
 • przedstawienie zastosowania druku 3D w przemyśle, medycynie czy przetwórstwie
 • podstawowe umiejętności projektowania 3D w aplikacji TinkerCad – modelowania brył i elementów przestrzennych
 • tworzenie projektów figurek, pomocy naukowych, zabawek, przedmiotów użytku codziennego
 • zdobycie wiedzy jak należy przygotować projekt do wydruku
 • w cenie wydruk jednego projektu (do odbioru w ciągu tygodnia, nie wszystko uda się wydrukować w czasie warsztatów)
 • zalety: rozwijanie wyobraźni przestrzennej, koncentracji uwagi, myślenia abstrakcyjnego oraz przyczynowo- skutkowego, nabieranie umiejętności konstrukcyjnych, poszerzenie wiedzy z matematyki i geometrii
 • cena: 180 zł, zniżka dla klientów Szkoły Umysłu: 30 zł

Warsztaty kolejne dla dzieci i młodzieży 10+:

 • 4 godziny zegarowe
 • dla osób, które mają minimalne doświadczenie z drukiem 3D, np. były na warsztatach podstawowych
 • małe grupy (do 8 osób)
 • rozwinięcie umiejętności projektowania 3D w aplikacji TinkerCad – modelowanie trudniejszych kształtów i poznanie bardziej zaawansowanych funkcjonalności programu TinkerCad
 • rozwinięcie umiejętności przygotowania projektu do wydruku
 • poznanie ciekawostek – kolejne zastosowania druku 3D w otaczającym nas świecie, przemyśle i medycynie.
 • w cenie wydruk jednego bardziej zaawansowanego projektu (do odbioru w ciągu tygodnia, nie wszystko uda się wydrukować w czasie warsztatów)
 • zalety: rozwijanie wyobraźni przestrzennej, koncentracji uwagi, myślenia abstrakcyjnego oraz przyczynowo- skutkowego, nabieranie umiejętności konstrukcyjnych, poszerzenie wiedzy z matematyki i geometrii
 • cena: 200 zł, zniżka dla klientów Szkoły Umysłu: 30 zł