Naszą misją jest rozwijanie dziecięcych umysłów i uczenie logicznego i kreatywnego myślenia za pomocą zabaw i gier. 

Oferujemy kreatywne zajęcia dla dzieci!

 

Badania mówią, że zdecydowana większość przedszkolaków ma wysoko rozwinięte zdolności matematyczne. Niestety współczesne programy nauczania w szkołach nie tylko nie sprzyjają rozwijaniu tych umiejętności, a wręcz je tłumią.

CZEGO NIE UCZY SIĘ W ZWYKŁYCH SZKOŁACH?

 

Umiejętności programistyczne przydadzą się każdemu!

Zobacz

Chcemy zachęcać dzieci, by nie bały się podejmowania wyzwań wymagających logicznego myślenia oraz by jeśli chcą korzystać z komputerów, robiły to w sposób twórczy i rozwijający. Stąd, w przystępny sposób, opierając się na zabawie chcemy uczyć dzieci programowania tak, aby wkrótce mogły same tworzyć proste gry.

Dlaczego warto uczyć dzieci programowania?

caeae0763bfd96561e91124406ce3a36

Nauka programowania jest nauką myślenia algorytmicznego i logicznego, które przydaje się na każdym kroku. Pomaga rozwijać kompetencje analityczne i kreatywność. Pisanie programów komputerowych i tworzenie gier komputerowych uczy twórczego podejścia do rozwiązywania napotykanych problemów.

images

Umiejętność programowania daje dzieciom możliwość aktywnego komunikowania się z komputerem i innymi urządzeniami, co przekłada się wiarę we własne siły. Możliwość samodzielnego kontrolowania urządzeń pomaga dzieciom w nauczeniu się mądrego i krytycznego korzystania z nowych technologii.

  • Chcesz, by Twoje dziecko rozwijało myślenie logiczne?
  • Co zrobić, by dziecko nie zmarnowało wrodzonych zdolności matematycznych?
  • Jak sprawić, by dziecko korzystało z komputera w sposób twórczy i rozwijający?

„Everyone should know how to program a computer,

because it teaches you how to think.”

Steve Jobs

 

myślenie logiczne

myślenie algorytmiczne

kompetencje analityczne

 
 

kreatywność

 

aktywne komunikowanie się z nowoczesnymi urządzeniami

twórcze podejście do rozwiązywania problemów

PIERWSZE ZAJĘCIA GRATIS!

Oferta

Read More Zgłoszenia