Dzieci na zajęciach oprócz gier i zabaw logicznych oraz podstaw programowanie zapoznają się z podstawami algorytmiki. Ostatnio zajęliśmy się problemem sortowania. Pomysł na zabawę zaczerpnęłam za strony: Unplugged.

Dzieci dostały pojemniczki z różną ilością wody oraz wagę szalkową i miały uszeregować je w kolejności od najcięższego do najlżejszego korzystając wyłącznie z owej wagi. Oczywiście na początku działali przypadkowo, pojemniczki myliły się, liczba porównań była więc spora. Następnie przedstawiłam im ideę działania algorytmu QuickSort (szybkie sortowanie) i w ten sposób na nowo wykonaliśmy zadanie.

Odważanie pojemniczków spodobało się i dużym i małym.

DSC00764

DSC00775

DSC00779

Kroki algorytmu Quicksort:
1. Wybierz dowolny z pojemników i połóż go na jednej z szalek wagi.
2. Porównaj jego wagę z wagą każdego z pozostałych pojemników. Te, które były
lżejsze połóż po lewej stronie, wybrany na początku – na środku, a cięższe – po
prawej stronie. (Może się tak zdarzyć, że z jednej strony będzie o wiele więcej
odważników niż z drugiej.)
3. Wybierz jedną z grup i powtórz dla niej całą wyżej opisaną procedurę. Zrób to
samo z drugą grupą odważników. Pamiętaj o tym, który pozostał w środku.
4. Powtórz ww. procedurę dla każdej z powstałych grup odważników aż nie
powstaną grupy jednoelementowe. W tym momencie przedmioty będą już
uporządkowane od najlżejszego do najcięższego.